I de mange afsideliggende egne på denne vor frodige jord er der behov for udstyr, for at gøre sig det bekvemt. Om vi er stillestående eller nomadiske, kommer vi ikke uden om de i det mindste nødtørftige remedier, der skal gøre vores nuværende tilstand tålelig. Når der vandres befinder man sig i en tilstand, der for at lykkes som en glædelig oplevelse, kræver ordentligt udstyr.

Rygsække til din vandring

Der findes mange billeder, enten fotografiske eller kunsteriske portrætteringer, der fremstiller vandreren som en gæv eventyrer, der drister sig ufortrødent og djærvt ud i det fri. Hvis man dog vil dæmpe den romantiske iver en anelse og henlede sin dyrebare opmærksomhed på den forestående opgave, den møjsommelige vandretur, vil man finde, at et nøje indblik i det til formålet udviklede udstyr ikke er af vejen, så at sige. Denne artikel på ferieudsyr.dk f.eks., giver den nysgerrige læser et værdifuldt indblik i vandrerygsækkenes rige potentiale. For enhver, der begiver sig ud på en længere vandring, er navnlig selve oppakningen, og dét rum hvori det oppakket, særdeles væsentlig at betænke.

Der foregår en væsentlig forbrænding når man begiver sig afsted på vandring, og i denne henseende nødes man at have rigelige mængder fødevarer ved hånden, foruden andre nyttige redskaber såsom et kort eller diverse former for genstande, i hvilke man ville kunne tilberede et mindre måltid. De bedste og til længere ture fremstillede vandrerygsække frembyder gode muligheder, for at forberede sig på disse eventualiteter. Kendetegnende for mange af disse er den rige udnyttelse af plads, de mange forskellige rum til opbevaring og afskærmning fra naturens indstændige kærtegn (herunder materiale der fungerer vandafvisende), og ikke mindst særlige finesser i forhold til vægtfordeling af den medbragte oppakning, der virker skånsomt for ryggen.

Rygsække i forskellige størrelser

Selvom der netop blev gjort opmærksom på de længere vandretures strabadserende karakteristika, som forudsætning for rygsækkenes udforming, findes der desuagtet mere eller mindre skræddersyede varianter til de henholdsvis kortere eller længere ture. Mest nærliggende er det at inddele vandrerygsækkene efter størrelse: jo længere eller kortere vandringen er, desto større eller mindre er den tilsvarende rygsæk. De største af disse varianter er i stand til at bære 75 liter, mens de mindste kan rumme 35. De enkelte varianter er alle designet med en udpræget bekvemmelighed for øje.

Eftersom de enkelte genstande, der pakkes ned i rygsækkene, skal kunne findes i en vis fart og uden større besvær, vil dét der springer én mest i øjnene være de mange forskellige rum, som disse rygsække er udstyret med. Dette giver brugeren muligheden for at organisere sit grej på fortrinlig vis. Der er ligeledes, for de større rygsækkes vedkommende, et medfølgende regnslag, der ud over det øvrige materiales vandafvisende beskaffenhed, giver yderligere mulighed for at holde regnvandet ude – dette især under længerevarende perioder med regn, uden mulighed for at finde abrupt ly. En ligedeles behændig mekanisme til de mere hede stunder, navnlig stærkt ventilérbart materiale til gavn for ryggen, er også indopereret i de fleste af vandrerygsækkene. Dette gør dem fortrinlige til alle former for udendørs aktiviteter, som den respektive vandrer indlader sig på.

Tilføj en kommentar

Your email address will not be published.