Er du helt ny med en fiskestang i hånden, er der nogle grundlæggende ting der er nødvendige og værdifulde at sætte sig ind i. Som med al anden hobby, bliver outputtet klart bedre hvis man gør sig den fornødne informationssøgning inden man går i gang med fiskeriet.

Fisketegn

Det allerførste man skal have styr på som ny lystfisker er et fisketegn. Et fisketegn er et tegnet der gør det lovligt for dig at fiske. Indtægterne fra statens salg af fisketegn går hovedsageligt til udsætning af fisk, restaurering af vandløb og studier om fisk adfærd. Du er derfor med til at bidrage til en positiv cyklus til dig selv som lystfisker, når du vælger at betale for fisketegnet.

Du kan købe fisketegnet her: https://www.fisketegn.dk/fisketegn/common/setupAnglerFisherType.do

Hvad koster et fisketegn?

  • 185 kr for et år
  • 130 kr for en uge
  • 40 kr for en dag

Bliver du taget i at fiske uden fisketegn, koster det 750kr. i bøde. For den billige pris et fisketegn koster, giver det ingen mening at lade være, da indtægterne kommer alle lystfiskere til gode.

Fiskegrejet

Når man skal ud at fiske første gang, er det vigtigt at klarlægge hvad man skal fiske efter. Fiskegrejet der skal bruges er meget forskelligt, alt efter hvilken type fisk du fisker efter. Der er stor forskel på om du kystfisker efter havørreder eller du pirker torsk fra en kutter eller en båd.

Der er både i forskel i hvilket endegrej man skal fiske med, hvilken fiskestang og hvilket hjul. Find en god grejshop og få evt. råd og vejledning til hvilket grej du skal bruge til den fisk du skal fange.

Anbefalet onlineshop: https://fiskpaakrogen.dk

Fredningstider

For at bevare fiskebestandene bedste muligt, er der opsat diverse fredningstider for fiskene. Fredningstider er ofte opsat i forbindelse med gydeperioder så fisken får fred til at formere sig. Det er især fisk der er vigtige at holde bestanden i, der er opsat regler for.

Det er meget vigtigt at der ikke bliver fisket aktivt efter fisk der omfattet af fredningstider, da de er lavet med det ene hovedformål at give fiskene fred i denne periode.

Mindstemål

Som med de opsatte fredningstider er mindstemål også regler, der er opsat for at passe på bestanden. Det er vigtigt at disse mindstemål bliver overholdt, så fiskene får tid til at blive voksne og gydemodne og kan reproducere sig. At have styr på mindstemål og fredning er en meget vigtigt del af det, at tage ud som lystfisker for første gang. Du kan evt. læse mere på dansk sportsfiskerforbunds hjemmeside der hjælper med at samle alle disse vigtige info i en online webapplikation:

https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/nyheder/2018/02/er-din-fangst-lovlig